13 mar 2017

Wymagania jakościowe dla świeżych warzyw i owoców

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jakość handlowa owoców i warzyw to standard, którego celem jest wyeliminowanie z rynku produktów o jakości po prostu złej. Warto też podkreślać, że dzielenie na rynku produktów na różne klasy jakości pozwala na wzmacnianie konkurencji na nim, a to przekłada się na eliminowanie producentów słabych, zmniejszenie cen produktów oraz wzrost opłacalności produkcji dla producentów dobrych. Wygrywają wszyscy. Oprócz producentów dóbr niskiej jakości.

Obecne normy na polskim rynku są oczywiście częścią norm wypracowanych przez Wspólną Organizację Rynków Rolnych (WORR), która z kolei swoje przepisy odnośnie jakości warzyw i owoców harmonizuje z normami Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG/ONZ).

Aktualne promocje na borówkę amerykańską w gazetkach promocyjnych. Zobacz!

Zakres norm dla świeżych warzyw i owoców

Do końca czerwca 2009 mięliśmy do czynienia z 36 oddzielnymi normami WORR dla różnych produktów sektora owoców i warzyw. W normach mogliśmy znaleźć minimalne wymagania pozwalające na dopuszczenie produktu do rynku. Były to kwestie dotyczące tego, że musiał być cały, zdrowy, czysty, wolny od szkodników, odpowiednio dojrzały oraz musiał spełniać warunki odnośnie konkretnego gatunku rośliny, jak również właściwego zaprezentowania i oznaczenia w opakowaniu. Wszelkie odstępstwa od tych wyznaczników, na przykład obecność obtarć lub plam na skórce, powodowały zakwalifikowanie do kategorii niższej, których mogło być jedna lub dwie. Najlepsze produkty, produkty wzorowe, klasyfikowano do klasy Ekstra, a produkty ledwie co dopuszczalne trafiały do klasy II. Produkty masowe posiadały pewien procent tolerancji i nie każda jagoda musiała spełniać normy klasy, by być dopuszczona do sprzedaży, ale przekroczenie tego limitu oznaczało odmowę przyznania produktowi jakiejkolwiek klasy.

W ramach walki z nadmierną biurokrację zdecydowano o redukcji 36 standardów szczegółowych do postaci 10 standardów ogólnych. Najważniejsza obecnie jest General Marketing Standard, GMS, czyli ogólna norma handlowa dla wszystkich produktów objętych regulacjami WORR. Normy szczegółowe zachowano tylko dla następujących produktów:

a) jabłka,

b) owoce cytrusowe,

c) kiwi,świeże owoce

d) sałata,

e) brzoskwinie i nektaryny,

f) gruszki,

g) truskawki,

h) papryka słodka,

i) winogrona stołowe,

j) pomidory.

Trzeba pamiętać, że dla jabłek, gruszek i winogron stołowych należy także zawsze informować o odmianie, która jest sprzedawana, a w przypadku wszystkich produktów z listy szczegółowej i ogólnej, wymogiem nieodłącznym jest informacja na opakowaniu o kraju pochodzenia produktu.

Zobacz także